Poliklinka Poligin

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4D ultrazvuk

4D ultrazvuk je pregled na ultrazvučnom aparatu nove generacije, koji omogućava da uz pomoć ultrazvučnih talasa visokih frekvencija dobijemo realističan prikaz pokreta ploda u realnom vremenu.

Za razliku od standardnog ultrazvučnog prikaza u vidu siluete (obrisa, senke), 3D/4D ultrazvučni pregled daje osećaj da imamo uvid u ponašanje bebe u majčinom stomaku.

Ova velika novina u ultrazvučnoj dijagnostici pruža mogućnost i lekarima i roditeljima da u realnom vremenu vide potpuni prikaz bebe dok je još uvek u stomaku.

4D ultrazvuk zapravo predstavlja video snimak fetusa u materici.

U zavisnosti od starosti ploda, lako se uočavaju pokreti, osmeh ili mrštenje, češ kanje, istezanje, sisanje prstića, kao i čitava anatomija

Zašto se radi 4D ultrazvuk u trudnoći?

Osim pokreta ploda, 4D prikazom možemo da uočimo vrlo precizno sve funkcionalne smetnje na organima ploda, protok krvi kroz tkiva i organe, kao i da otkrijemo poremećaje u rizičnim trudnoćama.

Primenom 4D ultrazvuka u procesu praćenja trudnoće povećava se mogućnost potvrđivanja normalnog razvoja ploda, kao i ranog otkrivanja neočekivanih poremećaja razvoja.

Uz pomoć 4D ultrazvuka spoznaće se deformitet kao što je: zečija usna, deformitet skeletnog sistema, problemi u razvoju neurološkog sistema.

Prednost ove tehnologije je mogućnost da se detektuju pokreti organa, što dalje daje indikaciju da li postoji problem sa plodom ili ne.

Pokreti bebe govore sve o njenom stanju (npr. ako beba pomera sve udove, to znači da dobro napreduje; ako su pokreti jednostavni ili se ne pomeraju svi udovi, biće potrebno da se urade dodatni testovi).

4D ultrazvuk sa velikom sigurnošću može da potvrdi uredan tok trudnoće i odsustvo komplikacija.

Fetalna ehokardiografija

Fetalna ehokardiografija je neinvazivna dijagnostička metoda, tokom koje se uz pomoć ultrazvučnih talasa posmatra srce bebe tokom trudnoće, omogućava preporođajnu dijagnostiku urođenih srčanih mana i anomalija, pruža vrlo detaljnu procenu rada, morfologije i položaja srca. Procedura se radi između 18 i 25. nedelje pa do kraja trudnoće. Obavlja se pomoću ultrazvučne sonde, transabdominalnim putem (preko stomaka trudnice).

Kome je potreban ehokardiogram fetusa?

Pojedine trudnice su u većem riziku da rode bebu sa urođenom srčanom bolešću. Ove trudnice treba uputiti na fetalnu ehokardiografiju. Najčešće indikacije za fetalnu ehokardiografiju su sledeće:

 • Sumnja na postojanje abnormalnosti srca fetusa postavljena tokom rutinskog ginekološkog ultrazvučnog pregleda trudnice,
 • Porodična anamneza o postojanju urođene srčane mane (kod roditelja ili rođaka prvog kolena)
 • Abnormalan ritam ili broj otkucaja srca fetusa
 • Anomalije drugih organskih sistema
 • Feto-fetalna transfuzija
 • Insulin-zavisni dijabetes, Sjogrenov sindrom ili Lupus trudnice
 • Izlaganje lekovima u ranoj trudnoći npr. pojedini antiepileptici, antibiotici, antiinflamatorni lekovi poput ibuprofena; antidepresivi su poznati teratogeni.
 • Rubela majke tokom trudnoce
 • Hidrops fetalis
 • Sumnja na hromozomske abnormalnosti koje su često udružene sa urođenim srčanim manama (trizomija 13, 18 ili 21 hromozoma (Down-ov sindrom)
 • Hidrops fetalis
 • Ultrazvučni nalaz nuhalne translucence tokom skrininga u prvom trimestru
Scroll to Top